Individuelle forløb

Vi kan hjælpe jer med at løse stress-relaterede udfordringer hos den enkelte medarbejder.

Det er en fordel for både medarbejder(ere) og ledere.

Stress aktiverer din krops alarm-reaktioner. Derfor kan du have brug for personlig og professionel guidning. Denne kan hjælpe dig på fode – i en styrket version af dig selv.