Om os

Overbevisning:

Vi har begge en bred erfaring med at arbejde med stresshåndtering, såvel konsultativt- som klinisk i forhold til arbejdsrelateret stress.

I klinisk sammenhæng har vi i hverdagen ofte samtaler med mennesker, der er sygemeldte pga. arbejdsrelateret stress. Vi har erfaret, at stress der er udløst af arbejdspres ofte hænger sammen med den enkeltes personlige historie… og dermed tillærte måde at håndtere udfordringer på. Det kan være forskelligt, hvad der for den enkelte virker stressende – afhængigt af dennes temperament.

Vi ser også nogle udfordringer i det moderne arbejdslivs organisering, som stiller nye krav til både medarbejdere og ledere.

Værdier/budskab:

Vores tilgang til stresshåndtering fokuserer på, hvordan medarbejder og ledelse i højere grad kan lære at udnytte eksisterende evner.

Vores ønske er, at hjælpe medarbejdere til at (gen)finde tillid til egne resurser og evner. Det vil sige, at i det omfang du lærer dig selv at kende, bliver du bedre til at mærke dig selv, dine resurser og grænser. Vores primære redskab er at guide den enkelte til større selv-indsigt -det kan gavne både jobbet og privatlivet.

Vi arbejder ud fra en positiv psykologisk antagelse, om at alle rummer evner, som de kan lære at fokusere på for derigennem at skabe den ønskede forandring.

Derfor lyder vores motto: lær at udnytte eksisterende evner og skab vækst!

Kort om os:

Susanne Benderfeldt , Aut. Psykolog:

Jeg driver til daglig egen psykolog- praksis i Silkeborg (se www.benderfeldt.dk). Derfor taler jeg også dagligt med klienter, der er påvirket af stress. Nogle af disse er sygemeldt for en periode. Det er vigtigt som stress-ramt at forstå, at stress er kroppen og hjernens måde at sige fra på.

Når du er ramt af stress, bliver du typisk meget forskrækket over, at din krop (og hjerne) reagerer så voldsomt. Og man kan få tanken om, hvorvidt man nu for altid skal være i denne tilstand. Derfor er det vigtigt for mig, som behandler at starte med at forklare dig, hvad der helt præcist sker for/med din krop – og hvorfor du kan være sikker på at få det bedre!!

Stress kan ramme os alle, hvis vi bliver tilstrækkelig belastet og derfor kan det også være givende, at arbejde med det forventningspres du sætter for dig selv. Vi er selv ofte selv vores værste fjende. Det kan man ændre på gennem konstruktiv terapi med fokus på håndtering af stress.

Generelt oplever jeg, at det at være sygemeldt pga. stress, bliver starten på en ”frisk”. En anledning til at du betragter dine værdier. Målet er at udvikle en større harmoni mellem dine værdier og dit reelt levede liv – også arbejdsmæssigt. Det vil også sige, at din arbejdsgiver  vil få en top-motiveret medarbejder tilbage med styrket selvværd!

Per Nørgaard, Aut. Psykolog:

Jeg hedder Per Nørgaard og jeg har min egen psykologpraksis i Herning. Jeg arbejder for Falck Healthcare og Nordisk Krisekorps. Desuden er jeg psykolog i Manderådgivningen i Herning Kommune. Et projekt som er finansieret af Social og Indenrigsministeriet.

Gennem mit arbejde møder jeg rigtig mange mennesker, som er ramt af stress. De er ofte sygemeldt eller på vej til at blive det. Deres verden er brudt sammen, de har mistet overblikket i såvel arbejdslivet, som i privatlivet. De fysiologiske stresssymptomer skræmmer dem meget og gør dem utrygge. Stress sker umærkeligt og mange af mine klienter er overraskede over, at de pludselig bryder sammen og slet ikke kan overskue noget længere.

Erkendelsen af, at man er nødsaget til at ændre sin grundopfattelse af sig selv og sin grundholdning til arbejdslivet, kan være en udfordring for mange. Jeg møder de mest ansvarsfulde og pligtopfyldende mennesker, som har overpræsteret igennem alt for lang tid.

De har gennem en længere periode – ofte i årevis – tilsidesat deres egne behov for at være i stand til at præstere i arbejdslivet. Med tiden har denne prioritering fået store konsekvenser for deres velbefindende.

Jeg oplever at mine stressramte klienter altid kommer styrket ud af et samtaleforløb med fokus på stresshåndtering.

 

Det er mit store ønske, at Susanne og jeg kan komme ud blandt endnu flere mennesker og dermed være medvirkende til, at skabe bedre livskvalitet og arbejdsglæde hos de mennesker, vi kommer i kontakt med.

Vi kan hjælpe privatpersoner, firmaer og organisationer med at blive klogere på fænomenet stress og hvordan man udvikler strategier for at undgå, at man selv eller sine kollegaer bliver ramt. En øget forståelse for de psykologiske mekanismer, der igangsætter og vedligeholder stresssymptomer, vil gøre det lettere, at spotte de tidlige tegn på stress. Det er vores vision…

Du kan læse mere om vores ydelser her.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Vi vil anbefale at den stressramte medarbejder kommer til behandling hos én af os.
Ofte sker der nemlig det, at selve synet af arbejdspladsen kan igangsætte en stressreaktion fx. når man skal ind i bygningen. Hvis medarbejderen i stedet kommer ud af huset, vil det ofte skabe ro hos den enkelte, fordi terapirummet virker trygt og varmt. Fordelen ved et individuelt forløb kan være, at den enkelte bliver set og hørt. Ofte vil den stressramte forsøge at skjule sin tilstand overfor ledelsen.

Vi kan også hjælpe medarbejdere, som arbejder i grupper eller teams. Fx. kan en bestemt afdeling på virksomheden, være under et stort pres, som gør, at såvel gruppen som individet kan opleve belastningsreaktioner. Det stress forebyggende arbejde kan derfor også ske i grupper, hvor deltagerne får mulighed for at fortælle deres egen oplevelse af en evt. belastning. Inden et såkaldt gruppe-session iværksættes, vil vi screene den enkelte medarbejder for stress symptomer for at skabe en god og konstruktiv gruppedynamik. Vurderingen af den enkelte medarbejder kan afgøre om, det vil være hensigtsmæssigt at vedkommende, deltager i gruppesamtale eller får et individuelt forløb.

De alarmreaktioner individet mærker, kan være meget individuelt. Vores hjerner kan under en langvarig belastning, have svært ved at kende forskel på noget, der er direkte farligt og livstruende eller en stressreaktion. Alarmen fejltænder på grund af en forkert tolkning af de indre stimuli, som hjernen opfatter som farer. Derved sættes kroppens autonome nervesystem igang. Der sker blandt andet det, at hjernen giver maven besked om at stoppe fordøjelsen, fordi at hjernen skal bruge blodet nu! Det kan føles som et ubehageligt sug i maven. Hjertet banker hurtigere og lungerne følger med, for at producere ilt til musklerne. Kamphormoner udskilles og sætter kroppen i beredskab. Det er derfor en tidlig indsats er vigtig, før disse reaktioner udvikler sig til en reel sygdomstilstand.

Vi tilbyder dig et individuelt forløb, hvor du kan blive klogere på hvad du kan gøre for dine enkelte medarbejdere og/eller grupper af travle medarbejdere. Her får du redskaber til at forebygge at dine ansatte skal sygemeldes pga stress.

Når du som leder har en stress-ramt medarbejder, vil du formentlig ofte stå med en frustration omkring, hvad du kunne have gjort anderledes. Vi ser det som en fordel at arbejde forebyggende fremfor “reparerende”. Sygemeldinger kan tage rigtig lang tid. Og ofte medføre en lang indkøringsperiode efterfølgende. Tit kan vi mennesker godt retrospektivt sige, hvornår det gik galt for os. Derfor handler det om at fange op på dette i tide…. Altså før det har udviklet sig til usund stress.

Det er vores erfaring at det for ledere er rigtig vigtigt at focusere på at “se” sine medarbejdere – at møde dem med anerkendelse. Det minder faktisk om, hvordan det er vigtigt i et par-forhold at se hinanden. Ofte hører man ikke noget hvis det går godt, men begår man en fejl skal man nok få det at vide. At anerkende: der er brug for dig, du gør det godt – skaber en tryghed i ansættelsen, og også i dagligdagen. Anerkendelse kan også handle om at spotte, hvis din medarbejder ikke trives – at turde spørge ind til det. I samme kontekst spiller de forskellige kulturer, der ofte eksisterer side om side på arbejdspladsen ind.

Kunsten er at skabe et miljø, hvor dine medarbejdere ikke tror der er fare på færde, når du spørger ind til hvordan de har det. Vi hjælper dig også med redskaber til at skabe en miljø, hvor dine medarbejdere er trygge ved interesse – og ikke frygter en negativ konsekvens – at arbejde på at styrke tilliden mellem dig og dine medarbejdere. Dette styrker effektiviteten i din virksomhed – og er også med til at reducere omkostninger omkring sygemeldinger og manglende effektivitet som følge af mistrivsel. Samtidig kan omstrukturering og aflastning i mange tilfælde medføre større trivsel. Vores erfaring er at det ofte kun kræver få ændringer for du at undgår stress på arbejdspladsen.

Via en professionel indsats er vi interesserede i at hjælpe dig til at tage stressen i opløbet. Ofte kommer folk alt for sent – og det er dér at det bliver langsommeligt og omkostningstungt. På bundlinjen er trivsel = besparelser for din virksomhed – samt større effektivitet.

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem